Notifications
Clear all

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลยอดนิยม

1 Posts
1 Users
0 Likes
41 Views
taje
 taje
(@taje)
Posts: 118
Reputable Member Admin
Topic starter
 

โคกหนองนาโมเดล เป็นระบบการทำเกษตร ที่เลียนแบบธรรมชาติ โดยการสร้างระบบเทียมขึ้นมาบนพื้นที่ที่มีอยู่จำกัด ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเน้นให้เกิดความสมดุล ประกอบไปด้วยสอดคล้องกับธรรมชาติ รวมไปถึงการทำให้ระบบต่าง ๆ สามารถพึ่งพากันเองได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงมาก

เช่น ทำนาโดยมีน้ำใช้ไม่ขาด เลี้ยงปลาโดยใช้อาหารจากสัตว์ร่วมด้วยพืชในแปลง พืชผลทางการเกษตรมีดินดีน้ำดี ก็ด้วยระบบที่วางไว้อย่างสมดุล ร่วมกับอื่น ๆ แต่ปัจจุบัน โคกหนองนาโมเดล ดันกลายเป็น ศิลปะแห่งการขุดบ่อเลี้ยงปลาไปแล้ว ดูความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่ โคกหนองนาโมเดล หรือจะเป็นศิลปะแห่งการขุดบ่อ

ทีนี้เรามาดูภาพ โคกหนองนา กัน ในนี้จะรวมภาพถ่ายทางอากาศ โคกหนองนาโมเดลยอดนิยม มาให้ดูกันตามนี้ บางแห่งก็สวยดีนะ แต่ไม่รู้ว่าจะสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่า

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลที่ยังไม่เคยเห็น

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลแบบแปลกๆ

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลที่คุณอาจไม่เคยเห็น

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลที่ยังไม่เคยเห็น

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลที่คุณอาจไม่เคยเห็น

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลที่ยังไม่เคยเห็น

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลสุดแปลก

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลที่ยังไม่เคยเห็น

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลยอดนิยม

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลแบบแปลกๆ

รวมภาพโคกหนองนาโมเดลที่ยังไม่เคยเห็น

อนึ่ง ทีมข่าวไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงเรื่องราวนี้ หรือทำให้ผู้ใด ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการเผยแพร่ภาพเหล่านี้ ซึ่งสามารถหาได้ใน internet จากหลายแห่งแล้ว จุดประสงค์ที่แสดงภาพทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้เห็นถึง ภาพบ่อเก็บน้ำรูปร่างแปลก ๆ ที่ไม่เคยได้เห็นแค่นั้นเอง

 
Posted : 20/01/2023 2:03 pm