Notifications
Clear all

เปิดรับสมัครช่างเกษตร เรียนฟรีทั่วประเทศ

1 Posts
1 Users
0 Likes
188 Views
taje
 taje
(@taje)
Posts: 121
Reputable Member Admin
Topic starter
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครเกษตรกรกว่า 3 พันราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถเลือกสมัครเข้าเรียนได้ทั้ง 3 หลักสูตร หมายความ หลักสูตรช่างพื้นฐาน หลักสูตรช่างเน้นหนัก แล้วก็หลักสูตรช่างแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้-เดือนมีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร สำหรับรายละเอียด ร่วมกับระยะเวลาการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร มีดังนี้

หลักสูตรพื้นฐาน เหมาะกับเกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าอบรม หรือไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการซ่อมเครื่องยนต์ เปิดอบรมระหว่างเดือนธันวาคม 2565-เมษายน 2566 ในหลักสูตรประกอบด้วย

 1. การใช้งานเครื่องยนต์เกษตร ร่วมด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
 2. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนและหลังการใช้งาน
 3. การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
 4. การจำแนก ประกอบไปด้วยเลือกใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพ

เปิดรับสมัครช่างเกษตร เรียนฟรีทั่วประเทศ

หลักสูตรเน้นหนัก เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เคยได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน หรือหลักสูตรช่างท้องถิ่นระดับ 1 หรือ ช่างท้องถิ่นระดับ 2 ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการต่อยอดความรู้ เพิ่มทักษาะความเป็นช่าง โดยจะเปิดอบรมระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 หลักสูตรที่ใช้การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรประกอบด้วย

 1. หลักการทำงานของเครื่องยนต์เกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร
 2. การใช้รวมทั้งบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรอย่างถูกต้อง
 3. วิธีการถอด-ประกอบเครื่องยนต์เกษตร รวมทั้งการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. เทคโนโลยีเครื่องยนต์เกษตร
 5. หลักการทำงานและก็ส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เกษตร
 6. การตรวจสอบชิ้นส่วนรวมไปถึงทดสอบการทำงานของระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เกษตร
 7. การวิเคราะห์รวมทั้งแก้ไขปัญหาการผิดปกติของการทำงานของเครื่องยนต์รวมไปถึงชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกษตร

สำหรับหลักสูตรใหม่ในปีนี้คือ หลักสูตรแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีรถแทรกเตอร์ โดยจำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเน้นหนัก หรือช่างท้องถิ่นระดับ 3 ของกรมส่งเสริมการเกษตรมาแล้ว จะเปิดอบรมระหว่างเดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม 2566 หลักสูตรที่ใช้การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรประกอบด้วย

 1. ระบบการทำงานต่างๆ ของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
 2. การใช้รวมทั้งบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรอย่างถูกต้อง
 3. เทคโนโลยีรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
 4. การวิเคราะห์รวมทั้งแก้ไขปัญหาการผิดปกติของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรเบื้องต้น

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการช่างเกษตรท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้าง “ช่างเกษตรท้องถิ่น” ให้มีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดยทั้ง 3 หลักสูตรจะมีรายละเอียดในการคัดเลือกรวมถึงการเรียนรู้เน้นหนักแตกต่างกัน

ซึ่งกรมมองว่า หากเกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เกษตรในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จะทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับตัวเกษตรกรเองได้ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง นอกจากนั้น เมื่อเกษตรกรมีความรู้ประกอบไปด้วยเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์ทางการเกษตร ก็ยังสามารถประกอบอาชีพได้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ในครอบครัวอีกด้วย

ที่มา : เดลินิวส์

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : ข่าวเกษตรวันนี้ และอย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ ของที่นี่ ที่เดียว

ลงประกาศฟรี กับเรา แลกเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จ

 
Posted : 07/12/2022 11:24 am