ตัวช่วยเพิ่มผลผลิตม...
 
Notifications
Clear all

ตัวช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ให้เกษตรกร

1 Posts
1 Users
0 Likes
246 Views
taje
 taje
(@taje)
Posts: 127
Reputable Member Admin
Topic starter
 

ชาวไร่มันเฮ! ใช้เทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-3 พร้อมระเบิดดินดาน ด้วยไถระเบิดดินดาน เพิ่มผลผลิตหัวมัน รายได้สูงกว่าวิธีเดิม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยประกอบไปด้วยพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี กรมวิชาการเกษตร ได้นำเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพถุงเขียวตระกูลพีจีพีอาร์-3 สุดยอดปุ๋ยชีวภาพแห่งปี ร่วมกับนวัตกรรมไถระเบิดดินดาน บวกกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ที่เป็นงานวิจัยเด่นของกรมวิชาการเกษตร มาเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ซึ่งการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น (พอดี) กับความต้องการ ของพืช ประกอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยส่งเสริมให้มี การเก็บตัวอย่างดิน นำมาตรวจวิเคราะห์ก่อนการปลูกพืช หรือก่อนการใส่ปุ๋ย เพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในขณะนั้น ประกอบกับสามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตรหมายรวมไปถึงถูกอัตรา

ปุ๋ยพีจีพีอาร์ -3 แบคทีเรียในปุ๋ยมากความสามารถ ทั้งตรึงไนโตรเจน ละลายธาตุอาหารสำคัญที่ถูกตรึงอยู่ในดิน สร้างสารแย่งจับธาตุเหล็กส่งต่อพืช พร้อมสารต้านเชื้อราสาเหตุโรคพืช เพิ่มราก เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

เทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร สามารถเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

เทคโนโลยีไถระเบิดดินดานสำหรับรถแทรกเตอร์ 48-50 แรงม้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ดินแตกตัวโดยไม่มีการพลิกดิน ระเบิดชั้นดินดานที่มีความลึกได้ถึง 40 เซนติเมตร สร้างโพรงขนาดใหญ่ใต้ดินให้หัวมันสำปะหลังเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

จว.กาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 561,216 ไร่ ผลผลิตรวม 1,901,962 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,408 กก./ไร่ กรมวิชาการเกษตรหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการจัดการศัตรูพืช โดยจัดทำแปลงต้นแบบ อบรมเสวนาให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จนเข้าใจในเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร สร้างเครือข่ายการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

เทคโนโลยีเกษตรที่สุดยอด ช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2564 ศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ได้ส่งเสริมเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลัง อำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จัดทำแปลงต้นแบบ ใช้ไถระเบิดดินดาน ระเบิดชั้นดานที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของหัวมัน ลดโอกาสการเกิดโรคหัวเน่าโคนเน่า ใบจุด ใบไหม้ ทำให้มันสำปะหลังสามารถข้ามแล้งได้ดีขึ้น เพิ่มผลผลิตหัวมันสำปะหลัง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินบวกกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-3 พบว่า ผลผลิตของมันสำปะหลังสูงกว่าการผลิตเดิม

กรมวิชาการเกษตร มีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลผลิต มันสำปะหลังได้

แปลงของ นายลำพันธ์ คำวงษ์ นวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรได้ผลผลิต 5,376 กก./ไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิ 9,471 บาท ในขณะที่วิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 3,947 กก./ไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิ 7,474 บาท แปลงต้นแบบของ นางสาวชะเอม โจโฉ นวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรได้ผลผลิต 5,488 กก./ไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิ 9,740 บาท ซึ่งวิธีเกษตรกร ได้ผลผลิต 3,733 กก./ไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิ 6,960 บาท

“จากการดำเนินงานของศูนย์วิจัยประกอบกับพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในผลผลิตหมายรวมไปถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการยอมรับนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร มีความต้องการใช้ไถระเบิดดินดานก่อนการเตรียมแปลงปลูกมันสำปะหลังในฤดูกาลต่อมา และสนใจในการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-3 เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง และก็ด้วยความสนใจของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังห้วยกระเจา ศูนย์วิจัยและก็พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีจึงได้มีการดำเนินกิจกรรม “การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่” ต่อเนื่องในปี 2565 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของกรมวิชาการเกษตร” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ที่มาข่าว : doa.go.th/th/?p=43964

เรียบเรียงใหม่โดย : เทคโนโลยีสุดยอด เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง อย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ ของที่นี่ ที่เดียว

บริการ Guest Post กับเรา เปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จ

ขอบคุณที่ติดตามอ่าน

 
Posted : 07/09/2022 3:18 pm
เพาะเห็ดในโอ่ง ลงทุนน้อย รายได้ดี

การเพาะเห็ด ใช่ว่าจะจำกัดแค่เทคนิคเดิม ๆ เพราะมีหลายปัจจัย ที่ทำให้ การทำเกษตร ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการ และใช้แนวคิดใหม่ ๆ แบบนอกกรอบ

การผลิตน้ำส้มควันไม้ สร้างอาชีพ

การคิดค้นกรรมวิธี การเผาถ่าน และได้ประโยชน์จากควันที่เกิดจากการเผา ที่ส่วนใหญ่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

ริวิว ซื้อเครื่องใหม่พร้อมกับโปรดีแทค

เครื่องดีแทคพร้อมโปร ตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมาก ไม่คิดอยากซื้อ ถูกเวอร์จริง ราคาลดมากกว่าครึ่ง แต่น่าจะมาพร้อมกัน เงื่อนงำอะไรบางอย่าง จนแล้วจนรอด ผมก็เข้าไปจัดจนได้ เพราะต้องการมือถือเครื่องใหม่ ให้เด็กใช้เรียนออนไลน์