วอลเล็ต สบม. เปิดจำ...
 
Notifications
Clear all

วอลเล็ต สบม. เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมอุ่นใจ

1 Posts
1 Users
0 Likes
143 Views
taje
 taje
(@taje)
Posts: 127
Reputable Member Admin
Topic starter
 

สบน.เปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมอุ่นใจ" วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท เริ่ม 10 พ.ค.นี้

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เผยความว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น

1) การจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชน วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท

2) การจำหน่ายพันธบัตรให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5 พันล้านบาท

โดยมีรายละเอียดการจำหน่าย ดังนี้ สำหรับประชาชนทั่วไป จำหน่ายผ่านสองช่องทาง

1. จำหน่ายผ่านทาง วอลเล็ต สบม. บนแอพพลิเคชัน เป๋าตัง

2. จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง

จำหน่ายผ่านทาง วอลเล็ต สบม. บนแอพพลิเคชัน เป๋าตัง

วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยจัดสรรแบบใครมาก่อนได้ก่อน สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100 – 20,000,000 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10-23 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน บวกกับเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วยวอลเล็ต ไอดีที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. ร่วมกับไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับการซื้อครั้งแรก

จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง

ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และก็ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยเปิดจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท จองซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2566 เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย (Small Lot First) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่าน อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง โมบาย แบงก์กิ้ง หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยแนวทางสุ่ม จนครบวงเงินจำหน่าย

ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่าน เอสเอ็มเอสของธนาคารตัวแทนจำหน่าย รวมถึงสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. ในแอพพลิเคชันเป๋าตัง ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมจะเผยแพร่ที่เวิลไวด์เว็บ สบน. www.pdmo.go.th และที่เวิลไวด์เว็บธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th

ทั้งนี้ กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยและก็เงินต้น ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด

ส่วนการเปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท รวมถึงไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบมาก่อนได้ก่อน

สบน. ขอเรียนว่า วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. ร่วมด้วยวงเงินที่จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะแยกจากกัน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง ประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนประกอบไปด้วยเอกสารสรุปเงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ หรือสอบถามได้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้ สบน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีร่วมด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนกับพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยดีเสมอมา

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ ของที่นี่ ที่เดียว

บริการ Guest Post กับเรา แลกเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จ

 
Posted : 26/04/2023 2:58 pm
เพาะเห็ดในโอ่ง ลงทุนน้อย รายได้ดี

การเพาะเห็ด ใช่ว่าจะจำกัดแค่เทคนิคเดิม ๆ เพราะมีหลายปัจจัย ที่ทำให้ การทำเกษตร ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการ และใช้แนวคิดใหม่ ๆ แบบนอกกรอบ

การผลิตน้ำส้มควันไม้ สร้างอาชีพ

การคิดค้นกรรมวิธี การเผาถ่าน และได้ประโยชน์จากควันที่เกิดจากการเผา ที่ส่วนใหญ่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

ริวิว ซื้อเครื่องใหม่พร้อมกับโปรดีแทค

เครื่องดีแทคพร้อมโปร ตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมาก ไม่คิดอยากซื้อ ถูกเวอร์จริง ราคาลดมากกว่าครึ่ง แต่น่าจะมาพร้อมกัน เงื่อนงำอะไรบางอย่าง จนแล้วจนรอด ผมก็เข้าไปจัดจนได้ เพราะต้องการมือถือเครื่องใหม่ ให้เด็กใช้เรียนออนไลน์